Caritas od wielu lat prowadzi bliską współpracę z Fundacją Caritas, działającą jako organizacja pożytku publicznego w obszarze pomocy osobom potrzebującym. Dzięki tej współpracy oraz funduszom zebranym w ramach Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udało się w ostatnich dniach sfinansować zakup podnośnika dla Julii, dziecka chorego na nowotwór mózgu.

Julia jest bardzo pogodną nastolatką i to nie zmienia się, mimo jej zmagania się z ciężką chorobą, która z dnia na dzień odbiera Julii siły. Na ten moment choroba znacząco ograniczyła jej władzę w nogach. Ponieważ Julia nie jest samodzielna, a jej mama także boryka się z niedowładem ręki, aby móc przesiąść się z łóżka rehabilitacyjnego na wózek inwalidzki Julia potrzebowała specjalistycznego sprzętu w postaci podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Dzięki ofiarności darczyńców mogliśmy wspomóc tą potrzebującą rodzinę i ofiarować niezbędny przyrząd, który z pewnością ułatwi codzienne funkcjonowanie zarówno dziewczynce, jak i jej bliskim. Po raz kolejny pomoc osób o wrażliwym sercu składających darowizny na wsparcie bliźnich ma konkretny wymiar.

Wszystkim darczyńcom Fundacji Caritas składamy w imieniu Julii i jej rodziny serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.