Potrzebna pomoc

Gabinet Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej działa od października 2017. Pomoc udzielana jest w Bielsku-Białej, przy ul. Wyspiańskiego 33 (w budynku