Podsumowanie Podprogramu PAED 2016 w Diecezji Bielsko Żywieckiej

Z Programu skorzystało w naszej Diecezji 5366 osób. W Programie brały udział  24 Organizacje Partnerskie Lokalne. Rozdzielono następujące ilości produktów:  artykuł ilość