Mikołaj w Domu Kultury Włókniarzy

12 grudnia w Domu Kultury Włókniarzy odbyło się spotkanie świąteczne dla dzieci podopiecznych Towarzystwa św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Świąteczne paczki dla