Wolontariusz na Fundusz

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w działalność wolontariatu Caritas! Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje nowy projekt w ramach środków pozyskanych z