Św. Albert przemówił do chorych

Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. dr Marek Studenski przewodniczył 17 czerwca 2019 r. Eucharystii podczas IV. Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych, Starszych i

Św. Albert przemówił do chorych2019-06-19T14:45:15+02:00
Przejdź do góry