Trwają kolonie Caritas w Gdyni

Trwają kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Gdyni. W koloniach uczestniczą zarówno dzieci z rodzin objętych pomocą Caritas, jak również dzieci, których rodzice dostrzegają wartość wypoczynku z wartościami i Panem Bogiem.

Trwają kolonie Caritas w Gdyni2017-07-07T11:45:50+02:00

Pomoc Caritas dla parafii organizujących letni wypoczynek

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozpatrzyła prośby złożone przez parafii i stowarzyszenia, które organizują wypoczynek dla swoich najmłodszych beneficjentów. Caritas dofinansowuje wyjazd dzieci, które

Pomoc Caritas dla parafii organizujących letni wypoczynek2017-07-07T11:30:09+02:00
Przejdź do góry