Warsztaty kulinarne i dietetyczne Caritas w Ustroniu

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Fundacją św. Antoniego z Ustronia (OPL) zorganizowały Warsztaty Kulinarne i Dietetyczne w ramach programu POPŻ. Warsztaty odbywały