Project Description

Fundusz Obrony Życia i Adopcja Miłości to programy wsparcia dla samotnych matek i rodzin wielodzietnych prowadzone we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Fundusz Obrony Życia niesie pomoc kobietom oczekującym na narodziny dziecka, a będącym w trudnej sytuacji, w szczególności gdy w zagrożeniu jest życie poczętego dziecka.

Adopcja Miłości to dzieło wspierania rodzicielstwa zwłaszcza wielodzietnego poprzez modlitwę i dar pomocy materialnej dla
konkretnego dziecka. Dziecko pozostaje pod opieką jego własnych rodziców, w domu rodzinnym.

Programy prowadzone we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej.