Pomoc Żywnościowa2019-06-24T14:01:57+02:00

Project Description

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Aktualności

Program Pomocy Żywnościowej 2019

Wrzesień 13th, 2019|0 Comments

Podpisanie umów z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL) nastąpi prawdopodobnie w listopadzie 2019. Dostawa artykułów żywnościowych do OPL będzie realizowana od grudnia 2019 do czerwca 2020. Dystrybucja artykułów spożywczych wśród odbiorców programu w OPL (beneficjenci docelowi) będzie realizowana od grudnia 2019 do lipca 2020. UWAGA OPL!

Zakończenie realizacji Podprogramu 2018 POPŻ

Lipiec 4th, 2019|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zakończył w czerwcu 2019 roku realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający

Sprawozdanie roczne POPŻ

Czerwiec 24th, 2019|0 Comments

Prosimy o pilne składanie rocznych sprawozdań z programu POPŻ. Przypominamy, że termin składania sprawozdania rocznego upływa 28 czerwca! Sprawozdanie POPŻ sierpień 2018 czerwiec 2019 Sprawozdania prosimy wysyłać mailem: pead.bielsko@o2.pl  

Smaczne warsztaty w Programie Żywnościowym POPŻ

Luty 8th, 2019|0 Comments

4, 5 ,6 i 7 lutego br. w godzinach od 15.00 do 19.00 w ramach Programu  Żywnościowego POPŻ odbyły się warsztaty  dietetyczne i  kulinarne w Fundacji św. Antoniego w Ustroniu przy ul. Kościelnej 21. Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia prowadziła wykwalifikowana dietetyczka, natomiast warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne POPŻ

Listopad 28th, 2018|0 Comments

Rozpoczynają się bezpłatne warsztaty dla uczestników Programu Żywnościowego POPŻ 2018. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty przeciwdziałania marnowania żywności odbywać się będą 3 i 4 grudnia br. w godzinach od 9.oo do 13.oo w Budynku LKS Radziechowy Wieprz. 5 grudnia w godz. 10.30

Unijna żywność dla najuboższych POPŻ 2018-2019

Październik 11th, 2018|0 Comments

Rusza Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na rok 2018-2019. Zmianom uległy kryteria dochodowe przyznawania pomocy. Szczegóły na plakacie i w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W Ośrodkach można również otrzymać skierowanie do programu. Link do strony programu POPŻ Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Rusza Program Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018

Wrzesień 5th, 2018|0 Comments

Parafie, które chciałyby przystąpić do Programu jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) proszone są o kontakt z Biurem Caritas od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod nr tel.: 784 949 499. Termin zgłoszeń do 28 września br. Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2017 dobiegł końca

Lipiec 3rd, 2018|0 Comments

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5011 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1280 tys. zł. Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 47 664 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 122 500 szt. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między

Sprawozdanie końcowe POPŻ

Czerwiec 22nd, 2018|0 Comments

Prosimy koordynatorów OPL o przesyłanie Sprawozdanie końcowe POPŻ czerwiec 2017 - sierpień 2018 Sprawozdania prosimy przekazywać do biura Caritas drogą mailową (biuro@caritas.bielsko.pl), osobiście lub pocztą do 30 czerwca br.

POPŻ. Edycja 2017

Zakończenie realizacji Podprogramu 2017 POPŻ

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zakończył w czerwcu 2018 roku realizację Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społeczne).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, miód, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, kabanosy wieprzowe, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.

W ramach realizacji Podprogramu 2017:

 • zaangażowanych było 24 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
 • żywność odebrało 5011 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym 251 ton żywności;
 • wydano osobom potrzebującym 47664 paczek żywnościowych;
 • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 29 warsztatów dla 609 uczestników.

Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Podsumowanie POPŻ 2017

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5011 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1280 tys. zł.

Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 47 664 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 122 500 szt.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 24 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 29 warsztaty dla  609 uczestników. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, oraz książki kucharskie.

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Zespołów Parafialnych Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych w Ramach Podprogramu 2017 POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Za wdrażenie POPŻ w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W roku 2014 wybrano (na okres 2014-2015) cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności.

OPO, na mocy umowy z IP będą dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.

Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących będą określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Lista Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) – wydających żywność w 2017 roku

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta, ul. Legionów 17/2, 43-300 Bielsko-Biała 
 2. Parafia św. Franciszka, ul. Przy Torach 1, 43-300 Bielsko-Biała  
 3. Parafia św. Maksymiliana, ul. św. Maksymiliana 1, 43-300 Bielsko-Biała 
 4.  Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
 5. Parafia św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała
 6. Parafia NSPJ, ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała 
 7. Parafia św. Stanisława, ul. Starowiejska 30, 34-120 Andrychów
 8. Parafia św. Maksymiliana, ul. Św. Maksymiliana 2, 32-602 Oświecim
 9. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sz. Wojtyłki 3, 43-330 Stara Wieś  
 10. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Ks. Janusza 13, 43-410 Zebrzydowice
 11. GOPS Jaworze, ul. Zdrojowa, 43-384 Jaworze
 12. Parafia Najświętszej Krwi Jezusa, ul. Szkolna 1, 32-650 Kęty
 13. Fundacja  „Pomóż ubogim”, Biery 204, 43-386 Świętoszówka    
 14. Fundacja św. Antoniego, ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń  
 15. GOPS  Jasienica, Jasienica 845, 43-385 Jasienica
 16. MOPS Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
 17. Parafia św. Maksymiliana, ul. Pymasa Wyszyńskiego 178, 34-350 Cisiec
 18. Parafia MB Częstochowskiej, ul. Ks. Śmiecha 167, 34-350 Żabnica
 19. GOPS Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy Wieprz  
 20. Parafia św. Katarzyny, ul. Kościuszki 66, 34-350 Węgierska Górka
 21. Parafia św. Michała, ul. Kościelna 14, 43-365 Wilkowice
 22. GOPS Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
 23. Parafia Św. Józefa, ul. Tuwima 62 (Złote Łany), 43-300 Bielsko-Biała