Fundusz Obrony Życia to program prowadzony we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Głównym celem programu jest wsparcie:
– kobiet oczekujących na narodziny dziecka, a będących w trudnej sytuacji, w szczególności, gdy w zagrożeniu jest życie poczętego dziecka
– samotnych matek, będących w ciężkiej sytuacji
– rodzin wielodzietnych,
– osób niepełnosprawnych i zmagających się z różnymi jednostkami chorobowymi
– osób starszych i wykluczonych społecznie.

Aby skorzystać z pomocy Funduszu należy zgłosić się do centrali Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po formularz, w którym należy opisać swoją sytuację i jeżeli to możliwe zatwierdzić u ks. Proboszcza. Następnie pismo należy  dostarczyć do biura Caritas osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Fundusz Obrony Życia

ul. Janowicka 138, 43- 512 Janowice

Pomoc przyznawana jest przez Radę Funduszu Obrony Życia powołaną przez  ks. Biskupa Ordynariusza, a obrady odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca.

O pomoc jednorazową lub czasową w Funduszu mogą starać się wszystkie osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

Ofiarodawcami Funduszu Obrony Życia są wszystkie osoby, które składają ofiarę na tacę na Mszy św. tzw. „Pasterce” czy też osoby, które jednorazowo lub systematycznie przekazują dowolną kwotę na konto Funduszu.

Chętnych do wsparcia naszego dzieła prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

 

FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA

Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka

43-300 Bielsko-Biała

Żeromskiego 5-7

39 1240 1170 1111 0000 2409 8757

Wszyscy, którzy wpłacają pieniądze na Funduszu Obrony Życia włączają się w charytatywno-opiekuńczą działalność Kościoła, zatem przy składaniu deklaracji podatkowej mogą odpisać od podstawy podatkowej swoje darowizny przy spełnieniu określonych warunków:

– Zachować pokwitowanie wpłaty na konto Funduszu Obrony Życia.

– Uzyskać pokwitowanie przyjęcia darowizny. *

– Do dwóch lat otrzymać sprawozdanie z przeznaczenie pieniędzy na taką działalność.