Uwaga! Istotne informacje o zmianach!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa:

http://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020