Ubi Caritas dla „Jędrka”

Za zaangażowanie i niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim wyróżniono Andrzeja Sitarza nominowanego przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który w ten sposób stał się jednym

Ubi Caritas dla „Jędrka”2018-10-01T12:56:32+02:00

IV. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz czwarty w historii Diecezji, nagrody „Dzban Św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji członkowie

IV. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego2018-09-19T13:03:30+02:00

Jubileuszowe nagrody Caritas

Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas diecezji bielsko-żywieckiej nagrodą „Dzban św. Jana Kantego”. Podczas uroczystych obchodów

Jubileuszowe nagrody Caritas2017-11-08T14:39:47+01:00

Jubileusz 25-lecia działania Caritas

Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody 25 lecia Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zapraszamy do udziału we Mszy św. jubileuszowej po przewodnictwem Księdza

Jubileusz 25-lecia działania Caritas2017-10-19T14:32:10+02:00

III. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz trzeci w historii diecezji nagrody „Dzban Św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji

III. edycja nagrody Caritas Dzban Św. Jana Kantego2017-09-17T14:27:10+02:00
Przejdź do góry