Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych, konkursów przedmiotowych, dodatkowych zajęć itp.

 

Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», 

aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; 

aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (…)

(Homilia Jana Pawła II z dnia 18.08.2002 r., Błonia Krakowskie)

 

DLACZEGO POWSTAŁ PROGRAM „SKRZYDŁA”

Ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek i przyborów szkolnych, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno stroju i obuwia sportowego. Dla wielu z nich szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością.

Właśnie dla takich dzieci powstał Program SKRZYDŁA, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką. Inspiracją powstania Programu SKRZYDŁA jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku.

 

PROGRAM „SKRZYDŁA” ZOSTAŁ STWORZONY, ABY POMAGAĆ DZIECIOM, KTÓRE:

  • nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek;
  •  nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia;
  •  często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, spodni i butów na zimę;
  •  są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności;
  •  marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza;
  •  nie mogą wyjechać na wakacje, „Zieloną szkołę” ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi.

 

„SKRZYDŁA – DWA TALENTY”

Od września 2017 roku ruszył podprogram stypendialny Dwa Talenty, wspierający dzieci i młodzież, które wyróżniają się na tle rówieśników. Stypendyści odnoszący sukcesy m.in. w obszarze sportowym, muzycznym, aktorskim są wspierani przez Caritas diecezjalną poprzez stypendium, w ramach którego mogą zostać opłacone zajęcia rozwijające ich pasje (np. treningi, udział w kołach zainteresowań), wyjazdy na obozy, zakup aparatury naukowej, zakup instrumentów muzycznych itp. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju tych dzieci i umacnianiu ich w przekonaniu, że warto dążyć do celu i realizować swoje pasje. Stwarzamy im możliwość aktywności w dziedzinie, która je pasjonuje.

 

ZAŁOŻENIA I CELE „SKRZYDEŁ”:

„SKRZYDŁA” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole (śniadania, obiady), zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, zakupu stroju i butów potrzebnych na zajęcia WF, odzieży „wyjściowej” do szkoły (wyjściowe ubranie do szkoły powoduje się czują się pewniejsze siebie w grupie rówieśników), dofinansowania do wycieczek szkolnych, „zielonych szkół”, konkursów przedmiotowych, zajęć dodatkowych rozwijających ich zdolności.

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez zadeklarowane lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Wpłat można dokonywać na specjalne konto bankowe Programu SKRZYDŁA
w naszej diecezji: Bank Pekao S.A. 75 1240 6449 1111 0010 7824 9760.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 pomocą z programu SKRZYDŁA objętych było 20 dzieci z naszej Diecezji, w tym w ramach programu SKRZYDŁA – DWA TALENTY 7 dzieci. 

Ogólnopolska strona projektu:   www.skrzydla.pl