Papież w liście apostolskim „Misericordia et Misera” na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXXIII niedzielę zwykłą (po raz pierwszy 18 listopada 2017 roku) cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.

W świetle „Jubileuszu osób wykluczonych społecznie”, kiedy we wszystkich katedrach i sanktuariach na świecie zamykane były Drzwi Miłosierdzia, zdałem sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego Nadzwyczajnego Roku Świętego powinniśmy obchodzić w całym Kościele, z okazji XXXIII Niedzieli Zwykłej, Światowy Dzień Ubogich. Będzie to najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25,31-46). Będzie to dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii oraz nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu (por. Łk 16,19-21), nie może być sprawiedliwości ani też pokoju społecznego. Ten dzień będzie również autentyczną formą nowej ewangelizacji (por. Mt 11,5), przy pomocy której trzeba odnowić oblicze Kościoła w jego odwiecznym dziele nawrócenia duszpasterskiego, aby być świadkiem miłosierdzia (Papież Franciszek „Misericordia et Misera”).

Idąc za wskazaniem Ojca Świętego Franciszka, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje 18 listopada 2017 r. w przeddzień Światowego Dnia Ubogich spotkanie ewangelizacyjne dla osób ubogich, samotnych, bezdomnych i tych, które potrzebują wsparcia.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Nie miłujmy słowem, lecz czynem… (1 J 3, 18-24). Zapraszamy do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej o godz. 14.00 na Mszę św., po której odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne połączone ze wspólnym posiłkiem i modlitwą śpiewem. Spotkanie wraz z Caritas organizuje Bielskie Koło Towarzystwa im. św. Brata Alberta a poprowadzi Diakonia Wspólnoty Miasto na Górze.

Zapraszamy serdecznie!