6 marca odbyło się Wiosenne Forum Wolontariatu, czyli organizowane dwa razy w roku spotkanie wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z całej Diecezji.

Wielkopostne spotkanie miało charakter dnia skupienia. Krótką konferencję na temat miłosierdzia wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Piotr Hoffmann. Wspólnie odmówiono również Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy kurii diecezjalnej. Była także możliwość przystąpienia do spowiedzi.

Po części formacyjnej był czas na posiłek, po którym rozpoczęła się część robocza spotkania. Omówiono sprawy bieżące, dotyczące współpracy SKC z Caritas Diecezjalną i plany na najbliższą przyszłość. Był czas na zaprezentowanie własnych działań SKC w poszczególnych szkołach. Zaplanowano najbliższe terminy szkoleń dla „Liderów Wolontariatu Caritas”. Powitano również w „rodzinie Szkolnych Kół Caritas” 38. SKC, które powstało w Międzyświeciu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył ks. Robert Kasprowski – dyrektor diecezjalnej Caritas, wzięło udział ponad 70 przedstawicieli z 12 Szkolnych Kół Caritas z terenu całej Diecezji.

***

Szkolne Koła Caritas to sformalizowana forma wolontariatu uczniowskiego Caritas. W Diecezji Bielsko-Żywieckiej działa obecnie 38. Szkolnych Kół Caritas zrzeszających ponad 400 młodych Wolontariuszy.