Stacja Opieki Caritas 2017-06-01T23:30:04+00:00

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspólnie z Miastem Bielsko-Biała na podstawie zawartej na 2017 rok umowy prowadzi NZOZ – Stacja Opieki Caritas.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

prowadzenie opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych w zalezności od stwierdzonych potrzeb zdrowotnych.

prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.

poradnictwo i instruktaże osób chorych, ich rodzin i opiekunów celem przygotowania do samopieki.

wypożyczanie drobnego sprzętu medycznego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w domu chorego.

prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w Noclegowni w Bielsku-Białej.

Wizyta taka trwa około 1 godziny. Nie świadczymy usług opiekuńczych, ani wielogodzinnych pobytów u pacjenta.

Beneficjentami zadania są wyłącznie mieszkańcy miasta Bielska-Białej przewlekle i obłożnie chorzy przebywający w swoich domach.

Usługi dla Pacjentów świadczone są bezpłatnie.

Pacjenci po zakwalifikowaniu objęci są opieką okresowo i jednocześnie nie mogą korzystać z bezpłatnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub fizjoterapii domowej finansowanej przez NFZ.

Pacjentów można zgłaszać osobiście w poniedziałki, środy i piątki od godz. 800 do 900 w biurze Stacji przy ul. Polnej 31 lub telefonicznie pod nr tel: 795 421 349.