Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Zgłoszenia dla Organizacji Partnerskich Lokalnych do edycji 2020.

Zgłoszenie OPL- Podprogram 2020

Ankieta dla OPL.

Ankieta_OPL- Podprogram 2020