Tegoroczna, XIV Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas, obywająca się pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?”, zgromadziła w krakowskich Łagiewnikach blisko 2 tys. osób – członków Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas z 23 polskich diecezji. Wśród pielgrzymów byli także przedstawiciele naszej diecezji. Kilkadziesiąt osób, pracowników i wolontariuszy, z kilku dekanatów naszej diecezji wraz z ks. Robertem Kasprowskim modliło się podczas patronalnego święta Caritas.

W trakcie pielgrzymki, pracownicy i wolontariusze Caritas wzięli udział w konferencjach i wspólnej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Punktem centralnym spotkania była Msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

Duchowa radość najważniejszą motywacją

Podczas homilii bp Wiesław mówił o Bożym Miłosierdziu jako doświadczeniu, które skłania do postawy i czynienia miłosierdzia. Zaznaczył, że już starotestamentalne prawo znało różne formy świadczenia pomocy ubogim – Historycy zajmujący się starożytnością, niemal jednomyślnie stwierdzają, że troska o ubogich została zaprowadzona w świecie przez chrześcijaństwo  – mówił. – W czasach Nowego Testamentu, posługa charytatywna zyskała nową wartość. Pan Jezus uznał tę posługę obok postu i modlitwy za jeden z trzech filarów życia religijnego. Co więcej, w mowie o Sądzie Ostatecznym, sam Jezus utożsamia się z tymi, którzy potrzebują pomocy – wyjaśniał.

Biskup Wiesław podkreślał, że pomoc ubogim sama w sobie nie prowadzi do zbawienia, jeśli nie ma w niej Chrystusa – Trzeba pamiętać, że to nie troska o ubogich zbawia świat, lecz Chrystus. (…) Bez Chrystusa nic nie możemy uczynić dla zbawienia, bez Chrystusa wszystko to nic, nawet najbardziej spektakularne czyny miłosierdzia. Jeśli troska o zbawienie będzie najważniejsza, to również nie zabraknie troski o ubogich – mówił.

Zaznaczył także, że znamienną cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, który pomaga, jak i temu, kto doświadcza pomocy. – Pierwszym źródłem tej radości jest Bóg. Pociecha od Boga to duchowa radość, którą także widać na waszych twarzach. Ta duchowa radość jest pierwszym owocem każdego czynu miłosierdzia, a jednocześnie jawi się jako zapowiedź wiecznej radości. Ta perspektywa naszej przyszłości jest inspiracją dla wyobraźni miłosierdzia. Stanowi najważniejszą motywację dla wszystkich dzieł miłosierdzia, jakie podejmujemy w Kościele.

Przedstawiając jak w Kościele rozwijała się wyobraźnia miłosierdzia o której mówił św. Jan Paweł II, biskup Wiesław posłużył się przykładem życia świętych Crypriana, Ambrożego, Augustyna oraz Katarzyny – patronki dnia. Biskup podkreślił także ważną rolę przyjaźni, jaka zawiązuje się pomiędzy członkami Caritas a osobami, którym niosą pomoc – Takie przyjaźnie są szczególnie miłe w oczach Zbawiciela. Bo tak naprawdę są to przyjaźnie z Nim samym, który utożsamia się z każdym najmniejszym – mówił.

Odzwierciedlenie Bożej Miłości

Na koniec homilii, biskup Wiesław podziękował zgromadzonym za ich działalność i pomoc drugiemu człowiekowi – Dziękuję Bogu za wasze wrażliwe serca, pomocne dłonie, oczy które widzą nie tylko własne potrzeby, ale potrzeby innych. Dziękuję za wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane i za wasze nogi w butach wyczynowych, jak mówił o Was Papież Franciszek. Dziękuję Bogu, że macie marzenia. Niech wasze świadectwo przymnaża apostołów Miłosierdzia, niech rodzi światu coraz więcej ludzi dobrych jak chleb – wzywał.

Na koniec Eucharystii, swoją wdzięczność dla pracowników i wolontariuszy Caritas wyraził także abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. – Wasza obecność świadczy o tym, jak powszechna jest miłość, miłość jako Caritas: bezinteresowna, ofiarna, niekiedy bardzo cicha i tak bardzo pomocna innym. Ale tak musi być, ponieważ Bóg jest miłością i wy jesteście Jego odzwierciedleniem i uobecnieniem we współczesnym świecie. Bądźcie przez swoją obecność, działalność w Zespołach Parafialnych i w Szkolnych Kołach Caritas, czytelnymi znakami, że Bóg jest, że jest Miłością, i że ciągle wzywa kolejne pokolenia ludzi do tego, aby dawali o nim świadectwo właśnie poprzez miłość.

Abp Marek podkreślił, że obecność potrzebujących i biednych jest okazją do tego, by okazywać dobroć serca i przez to wskazywać, że źródłem tej dobroci jest Bóg. – Sami też już doskonale wiecie, że jak się daje coś bezinteresownie, całym sercem, to wtedy wzrastamy w naszym człowieczeństwie i poczuciu bliskości wobec Boga i co jest bardzo ważne, w przywiązaniu do naszego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła – mówił.

Arcybiskup życzył uczestnikom pielgrzymki, by pobyt w krakowskich Łagiewnikach był dla nich czasem pogłębienia wiary, nadziei i miłości a także wzajemnych, braterskich więzi – Ci, którzy są wrażliwi na drugiego człowieka i chcą innemu pomagać, rozumieją się bez słów i tak zapewne jest pośród was. W tym poczuciu braterstwa, przynależności do Boga i Kościoła, trwajcie, pogłębiajcie się, niech ten czas spędzony tutaj, będzie dla Was czasem prawdziwie błogosławionym – mówił apb Marek.

Okazja do budowania przyjaźni

Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy Caritas w Polsce odbywa się co roku w Tygodniu Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.Pierwsze pielgrzymki pojawiły się właśnie z potrzeby jednoczenia ludzi, żebyśmy mogli to wyrazić takim wspólnym zjazdem, aby zobaczyć ilu nas jest, poczuć własną siłę – wyjaśnia ksiądz Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska. – Później okazało się, że te spotkania są okazją do rozmowy ze swoimi znajomymi z innych diecezji, okazją do odświeżenia przyjaźni, które tworzą się podczas wspólnej pracy, zajęć. Tutaj się też wspólnie modlimy, co także nie jest bez znaczenia. Z roku na rok pojawia się wielu nowych ludzi, widzę, że teraz ta grupa się bardzo pięknie różni – nie jest to jakaś konkretna  grupa wiekowa, ale wszyscy razem, od najmłodszych do najstarszych i to jest najpiękniejsze – mówił ks. Dec.

Jak mówią sami wolontariusze, pielgrzymki Caritas są dla nich okazją, by zobaczyć jak wielu ludzi włącza się w działalność Caritas.

 

 

informacje własne

i biuro prasowe archidiecezji krakowskiej