Przystępując do programu deklaruje się przekazywanie przez pół roku kwoty 510 zł, która poprzez Caritas Polska trafia bezpośrednio do konkretnej, znanej z nazwiska i sytuacji bytowej, rodziny syryjskiej.

W odpowiedzi na prośbę Księdza Biskupa półroczną zapomogą zostało objętych do końca maja 117 syryjskich rodzin. Wartość tej pomocy to ponad 358 tysięcy złotych.

Półroczne zapomogi zadeklarowały parafie, wspólnoty modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz osoby prywatne. Jedną z pierwszych elektronicznych deklaracji pomocy złożył Ksiądz Biskup Ordynariusz.

Poza bezpośrednim zadeklarowaniem półrocznej pomocy w elektronicznym systemie programu Rodzina Rodzinie, można również wpłacać na konto Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej dowolną kwotę wsparcia. Z tego funduszu Caritas diecezjalna będzie finansowała pomoc dla kolejnych syryjskich rodzin.

W niedzielę miłosierdzia Bożego parafie, które z różnych przyczyn nie przystąpiły do Programu Rodzina Rodzinie zbierały do puszek ofiarę na rzecz poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii.