Tradycyjnie w Klubie Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ARKA odbyło się spotkanie dla osób bezdomnych, ubogich, samotnych, a także wszystkich, którzy pragną się wspólnie pomodlić. Spotkania noszą nazwę Wieczernik.

Podczas kwietniowego, wielkanocnego zgromadzenia konferencję na temat spowiedzi św., nawrócenia i stałego życia sakramentalnego wygłosił ks. Robert Kasprowski – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Wieczernik w Klubie ARKA gromadzi regularnie raz w miesiącu, już od kilkunastu lat, ponad dwadzieścia osób. W programie spotkań jest wspólna modlitwa, konferencja, świadectwa, śpiew wraz z diakonią muzyczną Wspólnoty Miasto na Górze oraz na zakończenie agapa. Animatorami Wieczernika są członkowie diakonii Wspólnoty Miasto na Górze, osoby, które często – tak jak Pan Andrzej – same wyszły z uzależnienia i bezdomności. Obecnie motywują innych do zmiany swojego życia we współpracy z Panem Bogiem.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Diakonią Wspólnoty Miasto na Górze od czterech lat organizują specjalne rekolekcje dla osób bezdomnych, wykluczonych, samotnych i odrzuconych. W tym roku w kresie Wielkiego Postu rekolekcje te odbyły się w Andrychowie, Bielsku-Białej i Oświęcimiu pod wspólnym hasłem „Krzyż Nadziei, wbrew nadziei”. W dniach skupienia połączonych ze wspólnym posiłkiem uczestniczyło kilkadziesiąt osób.