Prosimy koordynatorów OPL o przesyłanie Sprawozdanie końcowe POPŻ czerwiec 2017 – sierpień 2018

Sprawozdania prosimy przekazywać do biura Caritas drogą mailową (biuro@caritas.bielsko.pl), osobiście lub pocztą do 30 czerwca br.