Ośrodek Caritas „Pod Skrzydłem Anioła” realizuje projekt w ramach programu Caritas Polska „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Skrzydło Anioła integruje społeczność wielopokoleniową, promując wartości naszej Ojczyzny to tytuł projektu, na którego realizację Caritas Polska przeznaczyła kwotę 20 000 zł. Głównym założeniem projektu jest stworzenie warunków do spotkania się różnych grup społecznych i zapewnienie im możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń na temat takich wartości, jak Ojczyzna, kultura, rodzina oraz stworzenie im gruntu pod działania artystyczne na ten temat.

Celem projektu jest:

  • aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim i seniorów wyizolowanych
  • kształtowanie wrażliwości i empatii wśród dzieci i młodzieży
  • wspieranie i promowanie działań wolontariatu
  • budowanie mostu międzypokoleniowego
  • rozwijanie i budowanie aktywnej współpracy międzypokoleniowej
  • promowanie i pobudzanie postaw patriotycznych
  • poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z wartościami rodzinnymi, kulturowymi i patriotycznymi naszej Ojczyzny.

W projekcie uczestniczą podopieczni Ośrodka Caritas „Pod Skrzydłem Anioła”, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Żywcu oraz młodzi Wolontariusze.

W ramach projektu na bieżąco realizujemy zamówienia, aby zapewnić uczestnikom odpowiednią i ciekawą bazę do realizacji zaplanowanych przez nas działań. Dotarły już do nas: sztalugi, ramki, antyramy, częściowo materiały plastyczno-techniczne oraz materiały promocyjne.