Eucharystia i wspólny posiłek dla około 200 osób były kulminacyjnymi momentami organizowanych po raz trzeci obchodów Światowego Dnia Ubogich w Bielsku-Białej. Mszę św. w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spotkanie w podziemiach świątyni zorganizowali 16 listopada br., wolontariusze z Caritas oraz przedstawiciele różnych wspólnot ewangelizacyjnych. Tegoroczny Światowy Dzień Ubogich odbył się pod hasłem „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19).

Dyrektor diecezjalnej Caritas w Bielsku-Białej ks. Robert Kurpios, który przewodniczył Mszy św. z okazji III Światowego Dnia Ubogich w kościele NSPJ w Bielsku-Białej, zaapelował, by na co dzień być dla siebie dobrym jak chleb. – Życzę wam tego, byście mogli być przede wszystkim dobrzy dla siebie, to znaczy byście pamiętali, że obok jest drugi człowiek, równie potrzebujący. Chcemy o was pamiętać nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Uczycie nas ogromnej pokory wobec ludzkiej biedy i nędzy, tego, czego człowiek tak bardzo się lęka.

W kazaniu ks. Wojciech Pal, przypomniał, że ludzie ubodzy, samotni, chorzy i nieszczęśliwi są dla Kościoła skarbem. – Jesteście bogactwem. Dlaczego? Bo w was widać Chrystusa. Jesteście tą przestrzenią, w której można spotkać cierpiącego Chrystusa. Wasza bieda, wasza choroba, wasze pogubienie, wasza bezdomność to są miejsca, w których – w was i przez was – można spotkać Chrystusa – zaznaczył kaznodzieja. Ksiądz Wojciech jest jednocześnie psychologiem i służy specjalistyczną pomocą w Gabinecie Psychologicznym Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

fot. Robert Karp

Po liturgii w kościelnej kaplicy wszyscy spotkali się na agapie – z ciepłym gulaszem, ciastami i słodyczami – w salce w podziemiach kościoła. Przy stołach usiadło prawie 200 osób borykających się na co dzień z biedą. Obok nich wspólnie jedli posiłek ci, którzy chcą się dzielić tym, co mają.

Andrzej Sitarz, który z diecezjalną Caritas od wielu lat organizuje spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla osób uzależnionych, bezdomnych i wykluczonych społecznie, podkreślił, że organizacja Światowego Dnia Ubogich przynosi fizyczne zmęczenie, ale i ogromną radość. – Przez sześć tygodni przygotowywaliśmy wszystko. Osobistą radością jest to, że w tym roku udało nam się zebrać przy tym parę wspólnot. Dobrze, że udało nam się to zrobić wspólnie. Zaangażowaliśmy w ten jeden dzień, który trwa cały rok, tyle osób. To prawdziwe szczęście w moim sercu – cieszył się ubiegłoroczny laureat nagrody „Ubi Caritas” przyznawanej za działalność charytatywną przez Caritas Polska.

Anna Kolaska, przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas w bielskim „Reju”, przyznała, że zaangażowanie charytatywne weszło jej w krew. – Jesteśmy regularnie działającym kołem, sporo działamy i angażujemy się. Byłam już w domu nauczona, że jeśli jest ktoś, kto ma mniej niż ja, a komu jestem w stanie pomóc, to robię to. Młodzi wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej byli w tym roku nominowani do nagrody Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego”.

fot. Robert Karp

Wolontariusze Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej razem m.in. z diakonią Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” modlili się z potrzebującymi oraz wspólnie zjedli ciepły posiłek. Podczas wydarzenia odbył się koncert ewangelizacyjny zespołu SECiM. Nie zabrakło czasu na uwielbienie, świadectwa i pantomimę. To właśnie pantomima zrobiła największe wrażenie na zebranych przy stole. Przedstawiała ona ludzkie życie, w którym chce być obecny Jezus Chrystus. Często różne przeszkody życiowe, nałogi, pokusy oddzielają nas od miłosiernej miłości Chrystusa. Czasem może prowadzić to do życiowej tragedii. Pantomima jednak kończy się pozytywnym przesłaniem. Zawsze jest czas na zmianę życia, westchnienie o pomoc do Chrystusa, który mimo wszystko zawsze jest w pobliżu. Na koniec uczestnicy otrzymali drobne upominki – słodycze i produkty spożywcze.

W ramach obchodów III Światowego Dnia Ubogich osoby ubogie, bezdomne, samotne, potrzebujące wsparcia i wspólnoty wzięły udział w spotkaniach towarzyszących: w kuchni Towarzystwa św. Brata Alberta w Bielsku-Białej, w bielskim schronisku dla ubogich i w Domu Matki i Dziecka Caritas. Wydarzenie przygotowali wolontariusze z Caritas, Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze”, bielskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”, Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Więcej zdjęć w relacji Roberta Karpia na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej