19 grudnia miało miejsce spotkanie młodzieży należącej do Szkolnych Kół Caritas, w ramach dnia wolontariusza. Na spotkanie w budynku Kurii Diecezji Bielsko- Żywieckiej przybyło ponad 50 wolontariuszy z terenu całej Diecezji wraz ze swoimi opiekunami.

Spotkaniu przewodniczył Diecezjalny Koordynator Wolontariatu Caritas Bielsko- Żywieckiej, ks. Tomasz Niedziela. Wyróżnionym wolontariuszom zostały przyznane nagrody za całoroczną aktywność w postaci bonów upominkowych.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, młodzież skorzystała z okolicznościowego poczęstunku oraz wykonała pamiątkowe zdjęcie.