Dnia 27.01.2020 w stołówce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odbyły się kolejne warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Tematem warsztatów były zasady zdrowego odżywiania się, przekazane początkowo w formie wykładu. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat m.in. piramidy zdrowego odżywiania się, jakimi produktami wzbogacić swoją codzienną dietę oraz jak zbilansować posiłki by zdrowo żyć.

W dalszej części warsztatów miały miejsce działania praktyczne polegające na przygotowaniu posiłków, które dzięki bogactwu produktów wykorzystanych do ich przygotowania okazały się dziełem najbardziej angażującym uczestników spotkania.

Warsztatom towarzyszyła bardzo rodzinna atmosfera, pełna życzliwości i wzajemnej współpracy podczas przygotowywania posiłków.

Zwieńczeniem działań była wspólna kolacja, na którą złożyły się wszystkie przygotowane przez uczestników potrawy.

Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej wyraża wdzięczność za udostępnienie kuchni w stołówce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Pani Alicji, będącej kierownikiem stołówki, za udział i zaangażowanie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych.

Ze środków towarzyszących, przeznaczonych na Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2019 został zakupiony sprzęt kuchenny, który znacznie ułatwi pracę w kuchni i pomoże w przygotowaniu posiłków dla osób korzystających z oferty stołówki.