Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej  kolejny raz udzieliła pomocy placówce sprawującej opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chorymi.

Tym razem do placówki trafiły środki: przyłbice ochronne oraz żywność.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610