Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Żywcu składa w imieniu dzieci serdeczne podziękowania Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej za ofiarowane piłki i słodycze. Wszystkie podarunki zostały przekazane do rąk najbardziej potrzebujących dzieci w Żywcu i okolicach.