Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, bp Tadeusz Bronakowski zaapelował do gorliwej walki z alkoholizmem w związku ze zbliżającym się miesiącem trzeźwości. W swoim apelu nawiązał do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, by miesiąc sierpień przeżyć w duchu wdzięczności za odzyskaną niepodległość.

W myśl tegorocznego hasła Apostolstwa, wiele miejsca w wystosowanym apelu poświęcono najmłodszym.

„W przestrzeni publicznej lekceważony jest problem nietrzeźwości. Chore są zwyczaje narodowe i rodzinne, które kultywują powszechne używanie alkoholu jako wyraz dobrego świętowania i udanej zabawy. Chore jest prawo, które umożliwia promowanie pijackiego stylu życia” – stwierdza apel.

Wiele polskich dzieci drastycznie cierpi z powodu pijaństwa i nałogów rodziców, a one same są coraz bardziej narażone na uzależnienia.

Zespół KEP ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych w apelu wyraził również stanowczy sprzeciw wobec zgody instytucji samorządowych i państwowych na reklamę alkoholu, która jest niszcząca szczególnie dla młodego pokolenia.

W nawiązaniu do wystosowanego apelu, Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zachęca diecezjan w miesiącu trzeźwości do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu, która jest świadectwem troski o trzeźwość narodu polskiego, a zwłaszcza przyszłych pokoleń.