15 listopada 2020 r. w XXXIII Niedzielę Zwykłą odbędzie się IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). 

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej  wraz z Towarzystwem Brata Alberta pragnie poinformować, iż w naszej Diecezji IV Światowy Dzień Ubogiego zostanie zorganizowany w formie przekazania paczek żywnościowych dla osób bezdomnych i ubogich rodzin wielodzietnych.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 13 listopada 2020 r.

Chętnych do wsparcia naszego dzieła prosimy o dokonywanie wpłat na w/w cel, na konto Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem DZIEŃ UBOGIEGO 2020.