Caritas diecezjalna informuje, że przy parafii św. Józefa Robotnika w Janowicach powstał nowy punkt Operacyjny Pomocy Lokalnej (w skrócie OPL Janowice) do celów dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Osoby zainteresowane odbiorem żywności, po spełnieniu kryterium dochodowego, mogą zgłaszać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej po odpowiednie zaświadczenie. Następnie po uzyskaniu skierowania od OPS, można zgłaszać się do biura Caritas w Janowicach.