Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej z okazji Dnia Dziecka pragnie wręczyć drobne upominki dzieciom z najuboższych rodzin w naszej diecezji. Prezenty trafią m.in. do:

  • dzieci podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
  • dzieci z powiatu żywieckiego uczęszczających na lokalne orliki,
  • uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

Do placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Wszystkie osoby, które pragną wesprzeć nasze dzieło mogą wpłacić darowiznę na konto: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: Dzień Dziecka.