Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zachęca do skorzystania z darmowej pomocy prawnej w ramach działania Fundacji Caritas. Ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju od czerwca porady prawne będą udzielane w formie stacjonarnej. W celu rezerwacji spotkania prosimy o kontakt pod nr tel. Caritas: 734 176 648 w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 13.00). Porady odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00.

Zaplanowane terminy w 2021 roku:

  • 30 czerwca,
  • 28 lipca,
  • 25 sierpnia,
  • 29 września,
  • 27 października,
  • 24 listopada,
  • 29 grudnia.

Porady udzielane będą w budynku Okręgowego Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej przy ul. S. Wyspiańskiego 33.

Kto udziela porad prawnych?

Porady prawne są udzielane przez radcę prawnego Tomasza Gondko z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Gondko z Bielska-Białej.

Ile to kosztuje?

Porady prawne są udzielane bezpłatnie (w określonym poniżej zakresie).

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.