Zapraszając do korzystania z usług Gabinetu Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej chcemy zwrócić uwagę na fakt, że poszukiwanie pomocy w sytuacjach, w których trudno nam poradzić sobie w oparciu o własne możliwości jest – wbrew istniejącym wciąż jeszcze stereotypom – objawem siły i mądrości osoby czy rodziny.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej działa od 2017 roku.

Funkcjonowanie Gabinetu jest częścią statutowej działalności Fundacji Caritas. Usługi psychologiczne są świadczone w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 przez trzech doświadczonych psychologów, specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

Oferta Gabinetu kierowana jest do osób, które przeżywając różnorakie trudności życiowe dochodzą do wniosku, że trudno im uporać się z nimi tylko własnymi siłami.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Caritas służy pomocą:

  •  osobom, których dotknęły bolesne wydarzenia (np. śmierć bliskiej osoby),
  • osobom mającym trudności i konflikty w relacjach rodzinnych i poza-rodzinnych,
  • osobom borykającym się z trudnościami decyzyjnymi, nieakceptowanymi zachowaniami własnymi lub innych ludzi, nadmiernym obciążeniem psychicznym i innymi rodzajami kryzysu psychologicznego.

Pomoc jest realizowana z poszanowaniem przekonań religijnych klientów.

Pierwsza wizyta jest nieodpłatna. Opłata za kolejne spotkania – w części zasilająca fundusz Fundacji Caritas – będzie ustalana z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby korzystającej z pomocy.

Termin wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerami telefonów:

  • 795 151 686
  • 606 319 203.