Punkt pomocy gotówkowej dla uchodźców z Ukrainy otwarto w Bielsku-Białej. Od 29 czerwca działa on w Augustanie – Ośrodku Wydawniczym przy placu Marcina Lutra 3. Wsparcie finansowe w punkcie otrzymają uchodźcy, którzy opuścili Ukrainę i przybyli do naszego kraju 24 lutego 2022 roku lub później.

Punkt otworzyła LWF Word Service – czyli Służba Światowa Federacji Luterańskiej (Lutheran World Federation). To jedno z sześciu takich miejsc w Polsce. Punkty powstają dzięki współpracy i finansowaniu pochodzącym z Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładnie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).