Dni Kromki Chleba – podsumowanie

Od 16 do 24 września odchodziliśmy Dni Kromki Chleba Caritas. Podziękowanie dla Darczyńców Banku Chleba Tydzień poświęcony podkreśleniu wartości chleba