Pielgrzymka Caritas do Łagiewnik

W sobotę, 14 kwietnia, po raz piętnasty pracownicy i wolontariusze Caritas z całej Polski spotkali się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.