Pomoc Żywnościowa2019-06-24T14:01:57+02:00

Project Description

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Aktualności

Msza Święta na zakończenie programu POPŻ

24 września, 2021|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, a także koordynatorów Lokalnych Organizacji Partnerskich (OPL) na Mszę Św. z okazji zakończenia Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 i rozpoczęcia nowego Podprogramu 2021. Odbędzie się ona 14 października 2021 r. o godz. 11.00 w

Sprawozdanie końcowe dla OPL

25 sierpnia, 2021|0 Comments

Uwaga! Wszystkie Organizacje Partnerskie Lokalne biorące udział w "Podprogramie 2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej proszone są o dostarczenie wypełnionego sprawozdania z uwzględnieniem ilości wydanych paczek (szare pole w sprawozdaniu) do biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Janowicach do dnia 30.09.2021 r. Wcześniej prosimy o

Ostatnie dostawy żywności w ramach programu POPŻ

17 sierpnia, 2021|0 Comments

Do końca października tego roku będzie realizowny Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach którego Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udziela wsparcia w formie paczek żywnościowych lub posiłku osobom doświadczającym różnych form ubóstwa. Do naszych magazynów zostały już

Uwaga zmiany w kryterium dochodowym uprawniającym do pomocy żywnościowej.

30 listopada, 2020|0 Comments

Uwaga! Istotne informacje o zmianach! Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: - 1542,20 zł

Zakończenie realizacji Podprogramu 2019 POPŻ.

1 października, 2020|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zakończył w wrześniu 2020 roku realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymały osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością oraz niepełnosprawnością, W ramach realizacji Podprogramu 2019: zaangażowanych było 32 Organizacji Partnerskich

Współpraca Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej z WOT.

5 września, 2020|0 Comments

Dnia 03.09.2020 r. miało miejsce podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Dyrektorem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Ks. Robertem Kurpiosem, a Dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomaszem Białasem. Celem zawartego porozumienia była realizacja misji Wojsk Obrony Terytorialnej poprzez wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, pomoc osobom najbardziej

Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

22 maja, 2020|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizuje w miesiącu maju i czerwcu br. bezpłatne warsztaty w ramach działań towarzyszących Podprogramu POPŻ. Tematy warsztatów będą związane z zaistniałą sytuacją COVID-19 dotyczyć będą szycia maseczek oraz zasad jakimi powinniśmy się kierować w czasie epidemii. W związku z ograniczeniami co do

Dostawa produktów żywnościowych styczeń 2020

9 stycznia, 2020|0 Comments

Dostawa pomocy żywnościowej POPŻ Dostawy produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ rozpoczną się 14 stycznia 2020 r. Prosimy przedstawicieli OPL o śledzenie informacji na temat wydawania żywności z głównego magazynu Caritas naszej Diecezji na naszej stronie internetowej.   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze

Dostawa pomocy żywnościowej POPŻ

23 grudnia, 2019|0 Comments

Dostawy produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ rozpoczną się 7 stycznia 2020 r. Prosimy przedstawicieli OPL o śledzenie informacji na temat wydawania żywności z głównego magazynu Caritas naszej Diecezji na naszej stronie internetowej.

POPŻ. Edycja 2017

Zakończenie realizacji Podprogramu 2017 POPŻ

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zakończył w czerwcu 2018 roku realizację Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społeczne).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, miód, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, kabanosy wieprzowe, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.

W ramach realizacji Podprogramu 2017:

 • zaangażowanych było 24 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
 • żywność odebrało 5011 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym 251 ton żywności;
 • wydano osobom potrzebującym 47664 paczek żywnościowych;
 • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 29 warsztatów dla 609 uczestników.

Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Podsumowanie POPŻ 2017

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5011 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1280 tys. zł.

Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 47 664 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 122 500 szt.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 24 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 29 warsztaty dla  609 uczestników. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, oraz książki kucharskie.

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Zespołów Parafialnych Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych w Ramach Podprogramu 2017 POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Za wdrażenie POPŻ w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W roku 2014 wybrano (na okres 2014-2015) cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności.

OPO, na mocy umowy z IP będą dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.

Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących będą określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Lista Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) – wydających żywność w 2017 roku

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta, ul. Legionów 17/2, 43-300 Bielsko-Biała 
 2. Parafia św. Franciszka, ul. Przy Torach 1, 43-300 Bielsko-Biała  
 3. Parafia św. Maksymiliana, ul. św. Maksymiliana 1, 43-300 Bielsko-Biała 
 4.  Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
 5. Parafia św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała
 6. Parafia NSPJ, ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała 
 7. Parafia św. Stanisława, ul. Starowiejska 30, 34-120 Andrychów
 8. Parafia św. Maksymiliana, ul. Św. Maksymiliana 2, 32-602 Oświecim
 9. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sz. Wojtyłki 3, 43-330 Stara Wieś  
 10. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Ks. Janusza 13, 43-410 Zebrzydowice
 11. GOPS Jaworze, ul. Zdrojowa, 43-384 Jaworze
 12. Parafia Najświętszej Krwi Jezusa, ul. Szkolna 1, 32-650 Kęty
 13. Fundacja  „Pomóż ubogim”, Biery 204, 43-386 Świętoszówka    
 14. Fundacja św. Antoniego, ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń  
 15. GOPS  Jasienica, Jasienica 845, 43-385 Jasienica
 16. MOPS Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
 17. Parafia św. Maksymiliana, ul. Pymasa Wyszyńskiego 178, 34-350 Cisiec
 18. Parafia MB Częstochowskiej, ul. Ks. Śmiecha 167, 34-350 Żabnica
 19. GOPS Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy Wieprz  
 20. Parafia św. Katarzyny, ul. Kościuszki 66, 34-350 Węgierska Górka
 21. Parafia św. Michała, ul. Kościelna 14, 43-365 Wilkowice
 22. GOPS Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
 23. Parafia Św. Józefa, ul. Tuwima 62 (Złote Łany), 43-300 Bielsko-Biała
Go to Top