Project Description

Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych, konkursów przedmiotowych, dodatkowych zajęć itp.

 

Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», 

aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; 

aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (…)

(Homilia Jana Pawła II z dnia 18.08.2002 r., Błonia Krakowskie)

 

DLACZEGO POWSTAŁ PROGRAM „SKRZYDŁA”

Ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek i przyborów szkolnych, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno stroju i obuwia sportowego. Dla wielu z nich szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością.

Właśnie dla takich dzieci powstał Program SKRZYDŁA, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką. Inspiracją powstania Programu SKRZYDŁA jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku.

 

PROGRAM „SKRZYDŁA” ZOSTAŁ STWORZONY, ABY POMAGAĆ DZIECIOM, KTÓRE:

  • nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek;
  •  nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia;
  •  często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, spodni i butów na zimę;
  •  są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności;
  •  marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza;
  •  nie mogą wyjechać na wakacje, „Zieloną szkołę” ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi.

 

ZAŁOŻENIA I CELE „SKRZYDEŁ”:

„SKRZYDŁA” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole (śniadania, obiady), zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, zakupu stroju i butów potrzebnych na zajęcia WF, odzieży „wyjściowej” do szkoły (wyjściowe ubranie do szkoły powoduje się czują się pewniejsze siebie w grupie rówieśników), dofinansowania do wycieczek szkolnych, „zielonych szkół”, konkursów przedmiotowych, zajęć dodatkowych rozwijających ich zdolności.

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez zadeklarowane lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Wpłat można dokonywać na specjalne konto bankowe Programu SKRZYDŁA
w naszej diecezji: Millennium Bank 84 1160 2202 0000 0000 8068 0012.

W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 pomocą z programu SKRZYDŁA objętych było 20 dzieci z naszej Diecezji. 

Dzięki programowi SKRZYDŁA mogły korzystać z posiłków w szkole, zakupić przybory szkolne i odzież sportową na zajęcia z wychowania fizycznego, mogły uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zdolności i talenty, w konkursach przedmiotowych, mogły także wyjechać na wycieczki szkolne i Zieloną Szkołę.

Ogólnopolska strona projektu:   www.skrzydla.pl