Od 7 września do 9 października 2020 r. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyjmuje zgłoszenia do VI edycji nagrody Caritas „Dzban Św. Jana Kantego”. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa COVID 19 organizacja przedsięwzięcia będzie przeprowadzona drogą on-line, a nagrody będą przekazane do Parafii lub instytucji zgłaszających kandydatów.

Caritas diecezjalna od 2015 roku honoruje osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną, przyznając nagrodę „Dzban Św. Jana Kantego”.

Kandydatów do wyróżnienia nagrodą „Dzban św. Jana Kantego” mogą zgłaszać: Zarząd Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, placówki Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Parafie, Parafialne Zespoły Charytatywne i inne kościelne osoby prawne, jednostki i instytucje pomocy społecznej (takie jak OPS, PCPR itp.) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje, regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w zakładce NAGRODA CARITAS.